naar de inhoud
alle locaties

Koopmanspolder Andijk

De Koopmanspolder is een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. Het alledaagse buitendijkse grasland is opnieuw ontworpen door een beeldend kunstenaar. Het ziet er van bovenaf uit als de draaikolk van een leeglopend bad. Met een flexibel waterpeil is het gebied nu veranderd in een samenspel van natuur, water, landschapskunst en recreatie. 

De variatie is aantrekkelijk voor allerlei soorten planten en dieren. Vooral voor moeras- en watervogels, die vanuit het IJsselmeer de beschutte polder opzoeken om uit te rusten en voedsel te verzamelen. Voor vissen zijn er visvriendelijke in- en uitzwemsystemen geplaatst. Van 15 juli tot 15 oktober is de Koopmanspolder toegankelijk. Je kunt vanaf de Wesfriese Omringdijk via een schelpenpad het uitzichtpunt in het midden van de ‘draaikolk’ bereiken en rondstruinen over de dijkjes.