naar de inhoud
alle locaties

Het Witte Kerkje Benningbroek

Het Witte kerkje is gebouwd in 1548 als katholiek godshuis, gewijd aan Sint Petrus. Met de reformatie ging de kerk over naar de hervormden. De luidklok dateert uit 1525. In de 19e eeuw werden diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Zo bouwde men in 1880-1881 een consistorie aan de oostzijde van de kerk. Het Van Dam-orgel is uit 1908. De toren bezit een bijzondere constructie met vierkantstijlen, zoals bij stolpenbouw gebruikelijk is. In de kerk zijn een aantal bijzondere dingen te zien, zoals de kapitelen uit de Gotische tijd, de kroonluchters van koper uit 1750/1751, gemaakt door Gerrit Goutier, en de kansel uit de tweede helft van de 17e eeuw, met een dooptuin en koperen lezenaars – eveneens door Gerrit Goutier. Vanaf de kerkvloer biedt het tongewelf en de houten balkstructuur uit de 17e eeuw een prachtige aanblik. Rondom de Witte Kerk is ook veel te zien. Je kunt altijd de poort open maken en een wandeling maken over het pad en het kerkhof. Wist je dat het kerkhof in de 19e eeuw is aangelegd, in romantische stijl? De bomen die er staan, de meidoorn, treurbeuk en taxus hebben een symbolische waarde. Ze staan voor verdriet en eeuwigheid. Ook aan de buitenkant van het gebouw valt het een en ander op. Aan de oostkant, bij de Kennemerstraatweg, zijn op de grond de contouren aangegeven van de gotische kerk uit de 17e eeuw. Het markante witte kerkje is goed te zien vanaf de A7.